Articles Blog

Minecraft Survival – A New Day In My World E1

Minecraft Survival – A New Day In My World E1


chào mừng trở lại kênh của mình mình là HungBM mình sẽ chơi minecraft sinh tồn được chứ ? và đây là cái skin mới của mình rất tuyệt phải không ? được rồi mình đã spawn ở gần biển và con gà ở đây và gỗ ở đó mình nghĩ đây là 1 nơi tốt để mình xây căn nhà của mình nhưng đầu tiên mình cần thêm gỗ *cạn lời* mình đã trở lại hãy cẩn thận vậy đừng rớt lần nữa đây là 1 cái hang đừng rớt mình nghĩ mình có thể đào ở đây nhưng mình cần thêm gỗ đừng chạy mình không có đồ ăn đấm gỗ đấm gỗ tại sao mình lại đặt nó lại đấm gỗ mình sẽ cần thêm đá mình không dùng đồ gỗ cái bàn chế tạo đặt nó ở đây mình có cái cúp mình cần thêm gỗ mình có thể đào đá ở đây mình không thể chạy bây giờ hãy cẩn thận đừng rớt mình có thể có thêm đá ở đây có 1 vài thỏi sắt ở đây đừng rớt và cẩn thận mình cần phải cẩn thận vì mình có thể rớt đào ở đây được rồi cẩn thận mình cần phải cẩn thận mình có thể đào cứ tiếp tục mình nghĩ là mình cần sắt cái cúp bằng đá mình cần cây rìu mình sẽ chỉnh chế độ khó mình là pro mình nghĩ là mình cần sắt mình nhớ có 1 vài khối sắt ở đây à ở đây sắt sắt và thêm 1 và thêm 1 vài cục đá mình cần thêm sắt ở đây mình ghét lag mình cần thêm đá và thêm than được chứ ? à than ở đây có 1 vài cục than ở đây mình nghĩ mình cần thêm 1 vài con cừu để làm cái giường nếu không mình sẽ chết khi trời tối được rồi sắt ở đây mình cần thêm sắt và thêm đá và mình cần lên trên trước đã để làm cái giường đừng đừng đừng mình đã nghĩ là mình sẽ chết mình chết trong thế giới này được rồi cái cúp của mình sẽ vỡ sớm thôi đất tại sao con lợn lại ở đó ? mình không biết mình cần cừu có con cừu nào ở đây không ? con cừu ở đâu ? mình không thấy con cừu nào cả tại sao mình sẽ xây 1 căn nhà vậy nên mình có thể phòng thủ ở bên trong mình cần thêm gỗ để xây căn nhà mình sẽ trở lại khi mình có đủ gỗ để xây nhà hoặc đá cuội được rồi mọi người đêm đang tới và mình vẫn chưa có giường omggg điều này không tốt chút nào mình không thấy con cừu nào cả và không thể làm giường nên mình nghĩ là mình sẽ xây ngôi nhà trước mình sẽ làm 1 ngôi nhà nhỏ nó rất nhỏ và không đẹp lắm bởi vì mình không có đủ thời gian và các con mod đã spawn mình cần con cừu mình sẽ xây 1 căn nhà mình không có đủ gỗ tại sao đây là 1 cái khung của ngôi nhà mình cần thêm gỗ chết đi mình hy vọng mình có thể sống sót đêm nay mình không thích zombie gà.. mình sẽ giết vài con lợn bởi vì mình cần đồ ăn mình cần đồ ăn mình sẽ để cái bàn chế tạo ở đây vậy đây không hẳn là nhà của mình mình sẽ phá hủy nó nhưng không phải bây giờ mình sẽ nâng cấp ngôi nhà của mình trong tương lai được chứ ? mình nghĩ mình sẽ làm cái lò không zombie mình nghĩ mình cần 1 kế hoạch để xây dựng ngôi nhà của mình vậy nên trong video tiếp theo mình sẽ xây 1 căn nhà lớn và trong giờ nghỉ mình sẽ lấy thêm gỗ và đá nhưng mình không xây gì cả nếu các bạn thích video này của mình hãy like subscrice và share bạn sẽ giúp mình rất nhiều tạm biệt

4 thoughts on “Minecraft Survival – A New Day In My World E1”

  1. What Is Minecraft ?
    Minecraft is a sandbox video game created and designed by Swedish game designer Markus "Notch" Persson, and later fully developed and published by Mojang. The creative and building aspects of Minecraft enable players to build constructions out of textured cubes in a 3D procedurally generated world. Other activities in the game include exploration, resource gathering, crafting, and combat. Multiple gameplay modes are available, including a survival mode where the player must acquire resources to build the world and maintain health, a creative mode where players have unlimited resources to build with and the ability to fly, an adventure mode where players can play custom maps created by other players, and a spectator mode where players can fly around and clip through blocks, but cannot place or destroy any. The PC version of the game is noted for its modding scene, where a dedicated community creates new gameplay mechanics, items, and assets for the game.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *